Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом нендере по закупкам строительно-монтажных работ способом открытого тендера по объекту

Жариялау күні: 23.04.2015

Аяқталу күні: 23.04.2015

Сатып алу мәртебесі: Аяқталды

Өнім атауы: Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом нендере по закупкам строительно-монтажных работ способом открытого тендера по объекту

Қосымшалар:
[қол жоққа]
жүктеп алу үшін қажетті жасырын ақпаратты және құжаттаманы қол жеткізу үшін қол немесе онлайн тіркеу!

Ақпараттық тек уәкілетті пайдаланушыларға қол жетімді болып табылады.